Trạm trộn bê tông đầm lăn

Sử dụng cối trộn 02 trục ngang, kích thước cốt liệu đạt tới 150mm, năng suất lên đến 180m3/h.