Công ty cổ phần thiết bị công nghệ và xây dựng Đỉnh Cao – Điện thoại: (024) 39915959 – Email: congtydinhcao@gmail.com

Đội ngũ nhân viên

Trong lĩnh vực sản xuất 500 người

Trong đó cán bộ chuyên môn 295 người

Trong lĩnh vực kinh doanh 82 người

Trong đó cán bộ chuyên môn 20 người

Chúng tôi rất lấy làm vinh dự được cung cấp cho Quý công ty thông tin về công ty, khách hàng, các công trình gần đây nhất và danh sách CBCNV của chúng tôi để qua đó phần nào Quý công ty có thể thấy được một cách khách quan năng lực của chúng tôi.