Cung cấp bơm cấp nước, bơm trục ngang rời trục

Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp và xây dựng GH là đơn vị cung cấp bơm : bơm cấp nước, bơm trục ngang rời trục ( Electtric, Diesel: dùng cho hệ cứu hoả ), bơm bù, bơm chìm thuộc nhà máy Fuji Electtric Industru Việt Nam- KCN Đồng Văn 3- Hà Nam